Obecně prospěšná společnost Brány života poskytuje tyto služby:

  1. Vzdělávání ohrožených rodin a dětí a mládeže vyrůstající mimo biologickou rodinu či jinak sociálně znevýhodněných v oblasti osobnostního a sociálního rozvoje pro efektivnější zvládání náročných životních situací.

  2. Doprovázení, podpora sociálně znevýhodněných dětí a mládeže vyrůstající mimo biologickou rodinu ke zvyšování vzdělání.

  3. Poskytování informací veřejnosti v oblasti osobnostního rozvoje.

  4. Publikační činnost v oblasti osobnostního rozvoje.

Pokud nás chcete podpořit, zašlete, prosím, libovolnou částku na č. ú. 107-2553040247/ 0100
Děkujeme. Výroční zpráva 2012 - pdf

V rámci doplňkové činnosti nabízí Brány života o.p.s., na základě živnostenského oprávnění, poradenskou a konzultační činnost, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.


Svatava Staňková
ředitelka
stankova@brany-zivota.cz

Petra Hubková
předsedkyně správní rady
hubkova@brany-zivota.cz

Renata Kubátová
členka správní rady

Vladimíra Hykelová
členka správní rady

Dozorčí rada: Jan Prošek; Ing. Marcela Lomozová; Debora Martásková
Děkujeme za podporu Nadace ČEZ


„Čeká nás pozitivní budoucnost, stačí, když to budeme opravdu chtít.“ SILVANO PAOLUCCI, italský vědec, terapeut, šaman